เ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตอบสนองความต้องการของภาครัฐธุรกิจสังคมและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน นโยบายมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม

 

มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว
ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ควรสังเกตดูให้ดีว่ามีเครื่องหมาย และหมายเลข มอก. ถูกต้องตามที่ สมอ.กำหนดหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดของเครื่องหมายมอก.กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ใน คู่มือซื้อhttp://buyguide.tisi.go.th
ตัวอย่างมาตรฐานบังคับที่น่าสนใจ

1. ยาจุดกันยุง
มอก. 309-2525
วันที่มีผลใช้บังคับ 15 พ.ค. 2526
2. ผงซักฟอก
มอก. 78-2541
วันที่มีผลใช้บังคับ 6 ก.ย. 2543
3. เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว : โฟม
มอก. 882-2532
วันที่มีผลใช้บังคับ 17 มิ.ย. 2534
4. ไม้ขีดไฟ
มอก. 53-2536
วันที่มีผลใช้บังคับ 29 ม.ค. 2538

5. ไฟแช็กก๊าซ
มอก. 879-2542
วันที่มีผลใช้บังคับ 24 ก.ค. 2543
6. เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง
มอก. 332-2537
วันที่มีผลใช้บังคับ 27 มี.ค. 2538
7. หัวนมยางสำหรับขวดนม
มอก. 969-2533
วันที่มีผลใช้บังคับ 17 มิ.ย. 2540
8. หัวนมยางดูดเล่น
มอก. 1025-2539
วันที่มีผลใช้บังคับ 19 ก.ย. 2540

9. ของเล่น 1-3
มอก. 685-2540
วันที่มีผลใช้บังคับ 5 ม.ค. 2542
10. ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร
มอก. 1136-2536
วันที่มีผลใช้บังคับ 10 พ.ย. 2542
11. เตารีดไฟฟ้า
มอก. 366-2528
วันที่มีผลใช้บังคับ 6 มิ.ย. 2529
12. หลอดไฟฟ้า
มอก. 4-2529
วันที่มีผลใช้บังคับ 1 พ.ค. 2530

มาตรฐานบังคับกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว
ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ควรสังเกตดูให้ดีว่ามีเครื่องหมายและหมายเลขมอก.ถูกต้องตามที่สมอ.กำหนดหรือไม่
โดยสามารถดูรายละเอียดของเครื่องหมายมอก.กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ใน คู่มือซื้อ http://buyguide.tisi.go.th
ตัวอย่างมาตรฐานบังคับที่น่าสนใจ

13. ฟิวส์ก้ามปู
มอก. 10-2529
วันที่มีผลใช้บังคับ 21 พ.ย. 2530
14. หลอดฟลูออเรสเซนต์ : เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก. 956-2533
วันที่มีผลใช้บังคับ 25 ก.ย. 2534
15. พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ : เฉพาะด้านความปลอดภัย
มอก. 934-2533 (เฉพาะด้านความปลอดภัย)
วันที่มีผลใช้บังคับ 25 ธ.ค. 2534
16. เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย
มอก. 870-2532 : เฉพาะด้านความปลอดภัย
วันที่มีผลใช้บังคับ 21 ก.ย. 2536

17. สัปปะรดกระป๋อง
มอก. 51-2530
วันที่มีผลบังคับ 15 พ.ค. 2531
18. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
มอก. 52-2516
วันที่มีผลบังคับ 26 มิ.ย. 2517
19. มันสำปะหลังอัดเม็ดแข็ง
มอก. 330-2530
วันที่มีผลบังคับ 1 เม.ย. 2531

มาตรฐานทั่วไปกับผลิตภัณฑ์ใกล้ตัว
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ได้มีการกำหนดให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปไม่มีการบังคับ คือจะมีหรือไม่มีก็ได้
แต่ถ้าได้รับเครื่องหมาย ก็แสดงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
โดยสามารถดูรายชื่อสินค้าที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานทั่วไปได้ในคู่มือผู้ซื้อ http://buyguide.tisi.go.th


1. ผ้าขนหนู
มอก. 22-2539
2. สบู่ซักล้าง
มอก. 28-2531
3. สบู่ถูตัว
มอก. 29-2531
4. แปรงสีฟัน
มอก. 42-2525
5. ยาสีฟัน
มอก. 45-2540
6. น้ำตาลทราย
มอก. 56-2533
7. น้ำส้มสายชู
มอก. 83-2527

8. ผ้าห่มนอน
มอก. 120-2540
9. รองเท้าแตะฟองน้ำ
มอก. 131-2523
10. ซอสพริก
มอก. 242-2533
11. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
มอก. 271-2535
12. ซิป
มอก. 199-2534
13. กระดาษชำระ
มอก. 214-2530
14. ลิปสติก
มอก. 234-2541

15. ไฟฉาย
มอก. 245-2520
16.ทองรูปพรรณ
มอก. 303-2522
17. ปากกาลูกลื่น
มอก. 346-2527
18. ไม้จิ้มฟัน
มอก. 491-2526
19. มอก.เครื่องแบบนักเรียน : ข้อกำหนดทั่วไป
มอก. 2137-2545
20. มอก.เครื่องแบบนักเรียน : ผ้าเครื่องแบบนักเรียน
มอก. 2138-2545
21. มอก.เครื่องแบบนักเรียน : ชื่อขนาด
มอก. 2139-2545

 

TOP