เ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางด้านการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตอบสนองความต้องการของภาครัฐธุรกิจสังคมและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน นโยบายมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคและประเทศชาติโดยรวม

  

สินค้าในร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)ได้รวบรวมเกร็ดความรู้ไว้นั้น  มีดังนี้
2กระทะไฟฟ้า

 

                อุปกรณ์ไฟฟ้าอีกชนิดที่มีความจำเป็นในครัวเรือนสำหรับบรรดาพ่อบ้าน
                และแม่บ้านในยุคนี้ ได้แก่ กระทะไฟฟ้า ทั้งนี้เนื่องจากมีขนาดเล็กกะทัดรัดใช้
                เนื้อที่น้อย ราคาไม่แพงและสะดวกในการเคลื่อนย้าย สามารถพกพาใปใช้
                ประกอบอาหารสังสรรค์นอกบ้านได้

                กระทะไฟฟ้ามาตรฐาน
กระทะไฟฟ้ามีหลายประเภทแบ่งตามลักษณะต่าง ๆ เช่น กระทะไฟฟ้าทอดแบบลึก กระทะไฟฟ้าทอดแบบตื้นและแบบอื่นๆ ที่คล้ายกัน โดยทั่วไปประกอบด้วยตัวทำความร้อน ฉนวนป้องกันความร้อน
และตัวกระทะซึ่งมีเปลือกหุ้มสำหรับใช้ในการประกอบอาหาร

 

ข้อแนะนำในการเลือกซื้อและการใช้

  • ต้องมีความแข็งแรงทนทาน ทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดี ตัวกระทะที่ขับ ลูกบิดคันโยกต้องยึดอยู่อย่างมั่นคง
  • มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อทที่อาจเกิดขึ้นจากตัวทำความร้อน
  • ข้อต่อสายรวมทั้งข้อต่อของตัวทำความร้อนต้องทำด้วยวัสดุทนต่อความร้อนทนทานต่อการกัดกร่อนหรือผ่านกรรมวิธีป้องกันการเป็นสนิม
  • เลือกซื้อชนิดที่เหมาะสม ทำความสะอาดง่าย และมีขนาดที่พอดีกับการใช้งาน
  • กระทะไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมาก การปรุงอาหารควรเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมก่อนแล้วจึงเปิดสวิตช์ ในขณะปรุงอาหารพอไกล้ได้ที่ควาปิดสวิตช์ เพราะความร้อนที่สะสมอยู่ทำให้อาหารสุกได้พอดี ซึ่งสามาตรทำให้เราประหยัดลงได้

  2ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้าน

                  เมื่อเวลาที่เราทำงานหนักจนเหงื่อออกหรือเมื่อถูกสาดน้ำ หากได้นั่งพักสักครู่จะรู้สึกเย็นขึ้น ทั้งนี้เพราะน้ำที่ระเหยจากเสื้อจะพาความร้อนส่วนหนึ่งออกจากร่างกายไปด้วย หลักการพาความร้อน เช่นนี้ เรานำมาใช้เป็นหลักการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นทั้งหลายรวมทั้งตู้เย็นด้วย

  ตู้เย็นสำหรับใช้ในบ้านตามมาตรฐาน
                  ตู้เย็นมีส่วนประกอบที่สำคญ 4 ส่วนคือ อีแวพอเรเตอร์ (evaporator)
  เครื่องควบแน่น (condendenser) ตัวลดความดัน (pressure reducer) และเครื่องอัดสารทำความเย็น (compressor) ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ช่วยชี้ว่าตู้เย็นเครื่องใดมีคุณภาพดีกว่ากัน  ตู้เย็นตามมาตรฐานขณะที่ตู้เย็นทำงาน  ต้องไม่เกิดเสียงหรือสั่นสะเทือนมากเกินไป  มีความปลอดภัยทางไฟฟ้า มี
                  ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ
  การเลือกซื้อตู้เย็น ควรสังเกตว่าต้องมีตัวเลขอักษรหรือเครื่องหมายระบุรายละเอียด ที่มองเห็นได้ง่ายชัดเจนและไม่ลบเลือนหรือหลุดได้ง่าย เช่น

  1. ชื่อผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า
  2. ประเภทของตู้เย็น
  3. ปริมาตรภายในที่กำหนด
  4. รหัสรุ่น
  5. วงจรไฟฟ้า

  นอกจากนี้ ตู้เย็นทุกตู้ต้องมีคู่มือแนะนำวิธีใช้และการบำรุงรักษา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อแนะนำ เกี่ยวกับวิธีติดตั้ง วิธีใช้อุปกรณีควบคุมต่างๆและการบำรุงรักษา รวมทั้งการทำความสะอาดตู้เย็น

                  การเลือกซื้อตู้เย็น  นอกจากจะดูรายละเอียดต่างๆ ข้างต้นแล้วควรสังเกตเพิ่มในเรื่องของฉลากประหยัดไฟฟ้าด้วย เพราะปัจจุบันนี้ได้มีการติดฉลากที่ตูเย็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริโภคพิจารณาเลือกซื้อตู้เย็นที่มีคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น สำหรับระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของตู้เย็น จะแบ่งเป็นตัวเลข 5 ระดับ คือ
  ระดับที่ 1 เป็นระดับที่มีปะสิทธิภาพ ต่ำ
  ระดับที่ 2 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ พอใช้
  ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ปานกลาง
  ระดับที่ 4 เป็นระดับที่มีประสิทธิภาพ ดี

  ซึ่งบนฉลากจะแสดงระดับประสิทธิภาพเป็นตัวเลขและบอกความหมาย โดยมีตัวเลขแสดงการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหน่วยต่อปี และค่าไฟฟ้าเป็นบาทต่อปีพร้อมระบุยี่ห้อ และรุ่นของตู้เย็นประกอบด้วยอย่างชัดเจน ดังนั้น เมื่อเลือกซื้อตู้เย็นควรดูฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้งาน ไฟฟ้าด้วย ยิ่งตัวเลขสูงแสดงว่ายิ่งประหยัดไฟ
                  ข้อแนะนำการใช้และการบำรุงรักษาที่สำคัญ

   • เลือกซื้อตู้เย็นที่มีขนาดความจุเหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้งาน และครตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดและจำนวนของอาหาร เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า
   • ควรตั้งตู้เย็นให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีพอสมควร โดยอยู่ห่างจากผนังไม้อยกว่า 10 เซนติเมตร และห่างจากเพดานอย่างน้อย 30 เซนติเมตร
   • ไม่ควรเปิดปิดประตูบ่อยๆ เพราะความร้อนและความชื้นจากอากาศภายนอก จะทำให้ตู้เย็นทำงานมากขึ้น ซึ่งจะทำให้เปลืองไฟ
   • ไม่ควรนำอาหารเข้าเก็บขณะที่ยังร้อนหรืออุ่นอยู่ ควรจะรอให้ความร้อนในอาหารลดลงจนเท่ากับระดับอุณหภูมิภายในห้องก่อนจึงนำเก็บได้
   • ไม่ควรตั้งภาชนะที่เก็บอาหารไว้ชิดกัน หรือติดกับผนังตู้เพราะอากาศจะไม่สามารถผ่านรอบๆ ภาชนะได้
   • หากเป็นตู้เย็นที่ไม่มีกลไกขจัดน้ำแข็งอัตโนมัติ ควรขจัดน้ำแข็งที่เกาะภายในตู้เย็นบ่อยๆ ถ้าเป็นฤร้อน ประมาณ 2 ครั้งต่อหนึ่งัปดาห์
   • ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบภายในตู้เย็นอย่างสม่ำเสมอ ก่อนทำความสะอาดตู้เย็นให้ถอดปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง ห้ามใช้เบนซิน ทินเนอร์หรือแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดตู้เย็น
   • ภายนอก ภายในตู้เย็น ควรใช้ผ้านุ่มชุบน้ำสบู่เช็ดและเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำที่สะอาดแล้วตามด้วยผ้าแห้ง ควรทำความสะอาดตู้เย็นอย่างเดือนละครั้ง
   • ยางขอบประตู ซึ่งมีความชื้อ และฝุ่นละอองจับเกาะ ทำให้เกิดจุดด่างดำ ควรทำความสะอาดบ่อยๆ โดยใช้แปรงอ่อนๆ จุ่มน้ำสบู่ถูเบาๆ ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง

   2เครื่องปรับอากาศ
                   เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องทำความเย็นซึ่งเราสามารถปรับอุณหภูมิในที่ซึ่งเราอยู่ให้เย็นสบายตามที่เราต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องนอน ห้องพักผ่อนหรือแม้แต่รถประจำทาง

                   เครื่องปรับอากาศมาตรฐาน
   เครื่องปรับอากาศมีหลายชนิด เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังห้องตามมาตรฐานมี 3 ประเภท คือ
   ประเภท ก. ใช้กับอุณหภูมิอากาศที่มีอุณหภูมิสูงสุดภายนอกห้องปรับอากาศ 35  ºc
   ประเภท กข. อุณหภูมิ 35 ºc  และ 46 ºc

   เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ ตามมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดส่งลมเย็นโดยตรง และชนิดส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม เครื่องปรับอากาศต้องมีความแข็งแรง เปลือกนอกของเครื่องและเปลือกนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องทนทานต่อการใช้ที่จำเป็นไม่ทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้ การหลุดหลวมของส่วนต่างๆบนเก็ดหรือช่องเปิดที่เปลือกนอก ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการสัมผัสกับส่วนเปลือกที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน ตลาดจนการป้องกันการเป็นสนิมของ เปลือกที่ทำด้วยเหล็กเหนียวหรือหล็กกล้า
                  
                   วิธีการใช้เครื่องปรับอากาศที่ถูกวิธี

   1. ควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของห้องเนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ใช้ไฟฟ้ามาก
   2. ปรับเทอร์โมสแตตให้มีอุณหภูมิของเครื่องตามความเหมาะสม(โดยทั่วไปปรับที่ 27 ºc )
   3. อย่าเปิดหน้าต่างในขณะที่ใช้เครื่องปรับอากาศ เพราะจะทำให้เครื่องทำงานหนัก
   4. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองสม่ำเสมอโดยล้างด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำสบู่
   5. ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ด้านหลังของเครื่องอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
   6. เวลาใช้ไม่ควรตั้งอุณหภูมิให้เย็นเกินความจำเป็น เพราะเมื่อภายในห้องเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์จะหยุดเดิน และการใช้ไฟฟ้าจะลดลงเหลือเพียง 5%

    

   หลอดไฟฟ้า
   หลอดไฟฟ้า (หลอดไส้หรือหลอดอิแคนเดสเซนต์) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง โดยมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไส้หลอดเมื่อไส้หลอดร้อนจึงเกิดแสงสว่างขึ้นมา ลอดไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ แบบขั้วเกลียว และแบบขั้วเขี้ยงแต่ละแบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือประเภท ให้ฟลักซ์การส่องสว่างธรรมดา และประเภทให้ฟลักซ์การส่องสว่างสูง แต่ละประเภทยังแบ่งไดอีก 2 ชนิด ได้แก่ ขนิดได้แก่ ชนิดสุญญากาศและชนิดบรรจุก๊าซ
                   หลอดไฟฟ้ามาตรฐาน
   หลอดไฟฟ้ามาตรฐานมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าและคุณลักษณะทางกลอยู่ในเกณฑ์มีอายุการใช้งานแต่ละหลอดไม่น้อยกว่า 700 ชั่งโมง ที่หลอดไฟฟ้าทุกหลอดไฟฟ้าทุกหลอดต้องมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแสดงรายละเอียดปรากฏบนหลอด และบนกล่องบรรจุหลอดที่เห็นได้ง่ายและชัดเจนดังนี้

   1. แรงดันไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโวลต์ (v)
   2. กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์ (w)
   3. รหัสรุ่นที่ทำ
   4. ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้า
   5. ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

   ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ

   1. หลอดไฟฟ้าต้องไม่ปีนเกลียวขั้วรับหลอด
   2. ใช้กับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
   3. อย่าให้ไฟฟ้ารับความสั่นสะเทือนมาก
   4. อย่าเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าขณะมือเปียกชื้น

   หลอดฟลูออเรเซนซ์
   หลอดฟลูออเรสเซนซ์ (หรือที่เรียกว่าหลอดนีออน) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง มีลักษณะเป็นหลอดแก้วรูปทรงกระบอก เป็นหลอดตรงหรือดัดโค้งเป็นรูปอื่นๆ เปล่าแสงออกมาจากสารฟลูออเรสเซนต์ที่เคลือบอยู่บนผิวภายในของหลอด เนื่องจากถูกกระตุ้น โดยรังสีอุลตราไวโอเลตไปกระทบกับสารเรื่องแสงที่เคลือบไว้ที่ผิวด้านในของหลอด ทำให้เปล่าแสงสว่างออกมาได้

   หลอดฟลูออเรสเซนซ์ตามมาตรฐาน
   หลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ได้มาตรฐานมีลักษณะการจุดหลอดก่อนการบ่มคือ หลอดที่ต้องใช้สตาร์ตเตอร์ต้องถูกจุด และติดสว่างอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 1 วินาที และสว่างอย่างคงที่ หลอดที่ไม่ต้องใช้สตาร์ตเตอร์ต้องถูกจุด และติดสว่างอย่างสมบูรณ์ภายในเวลา 10 วินาทีและสว่างอย่างคงที่แต่ละหลอดมีอายุการใช้งานที่กำหนด 2000 ชั่งโมง หรือตั้งแต่ 3000 ชั่งโมง แล้วแต่กรณี โดยในปัจจุบันำได้มีการผลิตหลอดผอมออกมาจำหน่าย ซึ่งประหยัดให้ได้มากกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนาน
                   ข้อควรรู้ก่อนสั่งซื้อ
   หลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ดีและเป็นไปตามมาตรฐานต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานแสดงไว้ที่หลอดหือกล่อให้ผู้ซื้อเห็นชัดเจน

   1. กำลังไฟฟ้า มีหน่วยเป็นวัตต์
   2. ฟลักซ์การส่องสว่างที่กำหนด มีหน่วยเป็นลูเมน
   3. หลอดประเภทไม่ใช้สตาร์เตอร์ ต้องมีครื่องหมายเพิ่มเติมที่หลอด

   ข้อดีของหลอดฟลูออเรสเซนซ์

   1. อายุการใช้งานสูง
   2. ให้ฟลักซ์การส่องสว่างสูงกว่าหลอดไฟฟ้า กล่าวคือหลอดฟลูออเรสเซนซ์ขนาด 40 วัตต์และให้ฟลักซ์การส่องสว่างประมาณ 4 เท่า ของหลอดไฟฟ้าขนาด 60 วัตต์เมื่อเปรียบเทียบระหว่างหลอดฟลูออเรสเซนซ์ แต่เมื่อคำนึงถึงผลจากอายุ

   การใช้งานและฟลักซ์การส่องสว่างที่ได้จากขนาดกำลังไฟฟ้าเท่ากันในระยะเวลานานหลอด
   ฟลูออเรสเซนซ์จะให้ผลคุ้มค่ากว่าหลอดไฟฟ้า และนับว่าเป็นการช่วยชาติประหยัดพลังงานอีกด้วย

   สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์

   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ประกอบกับหลอดฟลูออเรสเซนซ์เป็นสวิตช์ที่ช่วยในการเผาให้เกิดการจุดไส้หลอดขึ้น
                   สตาร์ตเตอร์ที่ได้มาตรฐาน
   สตาร์ตเตอร์ที่ได้มาตรฐานได้รับการออกแบบและสร้างให้งานได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อมในการใช้งานตามปกติ ในส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านต้องเป็นเหลือง ทองแดงหรือโลหะอื่นที่มีสมบัติเทียบเท่าทองแดงสำหรับระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศนั้น หากพิจารณาภายนอกสตาร์ตเตอร์ ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้าซึ่งมีขั้วต่างกัน หรือระหว่างส่วนที่มีไฟฟ้ากับส่วนโลหะซึ่งอาจสัมผัสได้ต้องไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

                   การเลือกซื้อสตาร์ตเตอร์

   1. เปลือกนอกของสตาร์ตเตอร์ต้องสามารถป้องกันไฟฟ้าช็อก โดยอาจทำด้วยวัสดุฉนวน หรือบุภายในด้วยวัสดุฉนวน
   2. ใช้สตาร์ตเตอร์ที่เหมาะสมกับกำลังไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนซ์
   3. สตาร์ตเตอร์ต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับซึ่งแสดงว่าสตาร์ตเตอร์ดังกล่าวผลิตขึ้นถูกต้องตามข้อกำหนดของ สมอ. และได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

   บัลลาสต์

   บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใชประกอบกับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ทำหน้าที่แปลงแรงดันให้พอเหมาะ และควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าไปในหลอดฟลูออเรสเซนซ์ให้อยู่ในปริมาตรที่หลอดจะสามารถเปล่งแสงสว่างได้สม่ำเสมอ
   บัลลาสต์ที่ได้มาตรฐาน
   บัลลาสต์เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้  บัลลาสต์ที่ได้มาตรฐานได้รับการออกแบบและสร้างให้ใช้ได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อม มีการป้องกันไฟดูดขณะใช้งานตามปกติและความร้อนที่เกินขึ้นไม้ทำให้เกิดขั้นไม่ทำให้เกิดไฟลุกขึ้นเองได้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
   วิธีการเลือกซื้อบัลลาสต์

   1. ควรเลือกซื้อแต่บัลลาสต์ที่มีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ และชื้อผู้ทำหรือโครงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งต้องพิมพ์ให้ชัดเจนและถูกต้อง
   2. เลือกซื้อบัลลาสต์ให้เหมาะสมกับขนาดของหลอดฟลูออเรสเซน์

   ข้อแนะนำในการใช้

   1. บัลลาสต์ต้องมีจำนวนวัตต์ระบุไว้ตรงกับจำนวนวัตต์ของหลอกฟลูออเรสเซนซ์
   2. ระวังอย่าให้มีน้ำไหลซึมเข้าตัวบัลลาสต์
   3. หลีกเลี่ยงการติดตั้งบัลลาสต์กับวัสดุที่ติดไฟง่าย
   4. การประกอบและติดตั้งต้องให้แน่นหนาและมีความแข็งแรง

   ฟิวส์
                   ฟิวส์เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปประกอบด้วยขั้วฟิวส์และไส้ฟิวส์ ใช้ป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าภายในบ้านขั้วฟิวส์จะเป็นส่วนปลายของไส้ฟิวส์หรือแผ่นโลหะบัดกรี ที่เชื่อมติดกับปลายของไส้ฟิวส์ ซึ่งออกแบบไว้ให้หลอมละลายได้ง่ายเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินขนาดไหลผ่านในเวลาที่จำกัด ฟิวส์นั้นจะขาดและกระแสไฟฟ้าก็จะไม่สามารถไหลผ่านได้ เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าเกินขนาด อันอาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและประชาชน
   ฟิวส์มาตรฐาน
   ฟิวส์ที่ได้มาตรฐานจะมีคุณลักษณะพิเศษ คือ ตัวฟิวส์ต้องทนต่อความชื้นและความร้อนได้เพียงพอรวมทั้งตัวยึดฟิวส์ต้องมีความทนต่อแรงดึง การดัดโค้ง การกระแทกและแรงดึงของตัวรับฟิวส์
   ข้อแนะนำในการเลือกซื้อ

   1. ควรเลือกซื้อฟิวส์ที่มีเครื่องหมายบังคับและเลือกให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของกระแสไฟฟ้าที่จะใช้
   2. ที่ขั้วฟิวส์จะต้องมีตัวเลขหรือดักษรแสดงเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียด ให้เห็นได้ง่ายชัดจนและไม่ลบเลือน เช่น สัญลักษณ์และอักษรย่อของแบบกระแสไฟฟ้าที่กำหนดเป็นแอมแปร์แรงไฟฟ้าที่กำหนดเป็นโวลต์ หรือชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต

   ข้อควรระวัง
   ห้ามใช้ฟิวส์ใน บริเวรที่มีไอน้ำ ควัน ฝุ่นเกลือสารที่เป็นกรดวัสดุหรือก๊าซที่ติดไฟง่าย
   สวิตช์ไฟฟ้า
                   สวิตช์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบทุกประเภท เพราะสวิตช์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เปิดและปิดกระแสไฟฟ้าให้ผ่านเข้าและออกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้โดยสะดวกและปลอดภัย ส่วนในความหมายทางวิชาการนั้นสวิตช์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าหนึ่งวงจรหรือมากกว่าการเลือกซื้อสวิตช์ไฟฟ้าจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพเป็นส่วนสำคัญมิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
   สวิตช์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
   สวิตช์ไฟฟ้ามีหลายประเภทแบ่งออกเป็นประเภทตามลักษณะต่าง  ๆ เช่น แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า วิธีต่อสาย วิธีทำงานการประกอบสวิตช์ เป็นต้น สวิตช์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจึงมีคุณลักษณะตามมาตรฐานของสวิตช์แต่ละประเภทแต่โดยทั่วไปสวิตช์ไฟฟ้าต้องทนต่อภาวะชื้นและความร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในการใช้งานตามปกติ และต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน ปรากฏบนสวิตช์ไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้าที่กำหนดเป็นแอมแปร์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเป็นโวลต์ ชื่อผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย เป็นต้น
   ข้อแนะนำในการใช้

   1. สวิตช์ควรจะอยู่ห่างจากพื้นขึ้นไปอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร
   2. เลือกขนาดสวิตช์ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้
   3. การต่อสายในสวิตช์จะต้องแน่น
   4. สวิตช์จะต้องเป็นฉนวนไฟฟ้าและไม่ติดไฟ
   5. อย่าเปิดปิดสวิตช์ขณะที่มือเปียกน้ำ
   6. สวิตช์ขั้วเดียว เมื่อติดตั้งต้องตัดต่อสายเส้นไฟเสมอ

   เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้า
                   เป็นอุปกรณ์ฟ้าสำคัญที่ทุกบ้านต้องมีไว้ใช้ โดยเต้าเสียบนั้นเรามักเรียกกันติดปากว่า “ปลั๊กไฟ” ส่วนเต้ารับนั้นใช้สำหรับเต้าเสียบ ซึ่งเต้าเสียบเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ต่อกับสายอ่อนของเครื่องใช้ไฟฟ้า มีขาเสียบสำหรับใช้เสียบกับเต้ารับ เพื่อเชื่อมวงจรไฟฟ้า และสามารถดึงออกจากเต้ารับเต้าเสียบและเต้ารับแบ่งเป็นชนิดสองขั้วและชนิดสองขั้วพร้อมขั้วสายดิน
   เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐาน
   เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ทำด้วยคุณภาพดี ใช้งานสะดวก ต้องให้ขาเสียบกับขารับมีส่วนสัมผัสทางไฟฟ้าได้ดี มีการป้องกันไม่ให้สัมผัสส่วนที่มีไฟฟ้าได้ง่ายเมื่อใช้งานตามปกติ และต้องให้ส่วนที่ติดอยู่กับที่ เช่น โลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้าฐานยึด เป็นต้น ประกอบกันไว้อย่างมั่นคงไม่หลุดหลวมได้ง่าย
   ข้อแนะนำการใช้

   1. ควรใช้เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้าในขณะที่มือไม่เปียกน้ำ และม่ควรให้เต้าเสียบและเต้ารับไฟฟ้าอยู่ในสภาพเปียกชื้น
   2. ควรถอดเต้าเสียบออกจากเต้ารับ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้า

   เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน
                   อัคคีภัยเป็นอุบัติภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก สาเหตุสำคัญ ประการหนึ่งของการเกิดอัคคีภัยก็คือไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจรนั้นเองและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ก็คือ
   เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งตามอาคารบ้านเรือน สถานที่ทำงาน และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
   เครื่องตัดวงจรไฟฟ้ามาตรฐาน
   เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน เป็นอุปกรณ์สวิตช์สำหรับตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดความบกพร่อง โดยเครื่องตัดวงจรไฟฟ้ามาตรฐานครอบคลุมถึงเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินสำหรับติดตั้งอยู่กับที่ มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน

 

TOP

นายจักรพงศ์ ตีเมืองสอง นายกิตติพันธ์ ขันแก้ว นายไมตรีเดช งามผล ผู้จัดทำ
โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ติดต่อผู้ดูแลระบบ phisamai2503@hotmail.com